"Největší chybou je, posuzuje-li lékař odděleně nemoc těla a nemoc duše. 
                           Obě složky přece nelze oddělit."      Platon


Neexistuje žádný poradce nebo terapeut, který by na otázky klienta mohl odpovědět lépe, než klient sám. 

Dobré rady či nařízení nemají sílu k tomu, aby změnily chod věcí.