SHAKTI NAAM YOGA
 

*yoga nesmrtelnosti


*je kombinací vědeckého poznání, které umožňuje dát do souvislosti a vzájemného vztahu harmonický pohyb, naše myšlenky a emoce. Každý 

pohyb tohoto cvičení má svoji symboliku, význam poslání.Otevírá nás přijímání.


*probouzí v nás tvořivé síly a dary na úrovni fyzické, mentální i spirituální, které v nás nečinně zahálejí, takže naše tělo i mysl se mohou stávat 

zdravými, krásnými, jemnými, láskyplnými a současně silnými. Vibrace tohoto cvičení nám přináší harmonii, léčivou sílu, vědomí (umožňují stát se 

vědomými) — probuzení. chrání a posiluje naše srdce. Umožňuje lépe porozumět nám samotným, ostatním a světu.


*je nutné provádět jej s láskou a s plně probuzeným vědomím, tzn.být naprosto přítomen. Musíme cítit energii v každém pohybu a každý pohyb v 

nás tuto sílu zažehává, probouzí, rozdmýchává. Božská Matka musí cítit oheň v našem v srdci.


*pak v nás může docházet k transformaci, ve spojení s Universem (přes mantry) a s Božskou Matkou Zemí (přes chodidla, tělo). Shakti Naam yoga 

neutralizuje všechny negativní vlivy v nás.


*Pokud nejsme plně přítomní, naše pohyby se stávají mechanickými, kontakt s božským mizí, revitalizace našeho těla, mysli, srdce, duše a ducha je 

limitována a tím se účinnost Shakti Naam yogy výrazně snižuje.


*intenzivně ovlivňuje celý nervový systém

*přináší obrovské množství energie, zdraví, štěstí, uvolnění, snižuje krevní tlak, srdeční akci


*pracuje s Univerzální silou, s životní silou --- netlačit na sebe ani na druhé, postupovat pomalu, postupně zvyšovat délku cvičení


*rozpouští bloky v energetickém i fyzickém těle, přes dech a pohyb. Díky speciálnímu dýchání dochází k rychlému uvolnění nervového systému


*je nutné pít hodně vody i během cvičení — nejlépe teplé (i horké)


KABALISTICKÝ POHLED

*pracujeme hodně ve STOJE, protože v běžném životě trávíme obrovské množství času sezením. 

STOJ = práce na božském plánu, myšlení

*posilujeme naši sílu, přirozenost (přirozený postoj je stoj) *jsme v souladu s gravitací

SED = práce na emocionálním, astrálním plánu

LEH = práce na fyzickém plánu

 

Dávné tajemství pro nový věk. Celé pro vás teď s českým dabingem!

 

 

 

Shakti Naam Yoga na internetu

Rootlight.com     

           Naamyoga.com             


                  FB - Rootlight                   


                Naam Praha                    

Video   

              Hudba Rootlight               

                       Hudba iTunes                         


    Hudba volně ke stažení